Stacks Image 1105
Om Studio Six
Det har aldrig varit enklare att göra professionella och tillförlitliga ljudmätningar! S6D tillverkar mätmikrofoner och mätutrustning till iPhone och iPad parallellt med sin programvara Audio Tools som finns att ladda hem från App store. Mikrofonerna finns för klass 1 och klass 2 och är kalibrerade på fabrik. Via sitt unika serienummer hittar appen just det exemplarets kalibrering.

Mer information hittar du på
www.studiosixdigital.com
Stacks Image 3009
Stacks Image 3011
Stacks Image 3013
Stacks Image 3015
Stacks Image 3018
Stacks Image 3022
Stacks Image 3040
Stacks Image 3024
Stacks Image 3027
Stacks Image 3029
Stacks Image 3031
Stacks Image 3034
Stacks Image 3036
Stacks Image 3038
Stacks Image 3043
Stacks Image 3045
Stacks Image 3047
Stacks Image 3049